Zgodovina podjetja

1970  

Sprejeti so bili prvi načrti, da se v okviru zavoda Mariborske lekarne organizira nova dejavnost – grosistična prodaja zdravil za oskrbovanje lekarn in bolnišnice v Mariboru.

1972 

Ustanovitev grosističnega oddelka, zaposlenih 17 delavcev, vodja Jože Gorenc.

1973

Na natečaju izbrano ime grosističnega oddelka FARMADENT, ime predlagal Jože Gorenc.

1974

Registracija enote Farmadent pri Okrož. gospodarskem sodišču Maribor

1977

Članstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije

1979

Ustanovitev TOZD Farmadent, ki so ga sestavljali skladišče, nabavna in prodajna služba ter služba za obdelavo podatkov, zaposlenih je bilo 40 delavcev, direktor TOZD-a Lovro Dermota.

1991

Preoblikovanje TOZD v organizacijsko enoto Farmadent, direktorica Vera Šerbec.

1993

Začetek gradbenih del novega  Farmadenta na Teznu.

1995

Organizacijska enota Farmadent in uprava Mariborskih lekarn se preselita v nove prostore na Teznu.

2000

Zaradi sprememb v zakonodaji se podjetje Farmadent preregistrira v družbo z omejeno odgovornostjo Farmadent, d.o.o., ki začne delovati kot samostojna gospodarska pravna oseba z oddelkoma Farmacevtika in Dentes. S 1. 01. 2000 se je prezaposlilo 46 delavcev. Za direktorja družbe je imenovan Leopold Donko.

2008

Farmadent prevzame dve podjetji, in sicer Gophfarm iz Nove Gorice in Hygio iz Novega mesta. Farmadent postane soustanovitelj podjetja Nensi.

2009

Začetek obnove in modernizacije skladiščnih prostorov.
Steče posodobitev skladišča z nabavo ustrezne avtomatizacije po predpisanih dobrih praksah.

2012  

Začetek posodobitve skladiščnih in ostalih računalniških programov ter e-rešitev. Dne, 13.03.2012 je kot direktor za dobo 6 let imenovan Dr. Aleš Mlinarič.

2015  

Dne 28.11.2015 je imenovana direktorica družbe, mag. Tadeja Štefančič.

2016  

Dne 28.11.2016 je imenovan direktor družbe, Večenslav Toplak, univ.dipl.ekon..

2017  

Dne 26.1.2017, prenos lastništva: Mestna občina Maribor 83,35-odstotni delež, občina Hoče - Slivnica 5,48 odstotka, občina Rače - Fram 3,55 odstotka, občina Miklavž na Dravskem polju 3,01 odstotka, občina Duplek 2,68 odstotka in občina Starše 1,93 odstotka.

2017  

Dne 28.03.2017 je imenovana direktorica družbe, mag. Tadeja Štefančič.

2020  

Dne 01.01.2020 je imenovan direktor družbe Marko Oblak, mag.farm.

 

 

FARMADENT d.o.o. 
Minařikova ulica 6 
SI- 2000 Maribor
+386 2 450 28 11
+386 2 450 28 89
info@farmadent.si
PE Novo mesto 
Foersterjeva 10 
SI - 8000 Novo mesto
 
Jelka Kolmanič 
direktorica
T: +386 2 450 28 11 
F: +386 2 462 20 52 
 
 
Služba za nabavo 
T: +386 2 450 28 44 
F: +386 2 462 20 52 
E: nabava@farmadent.si

Služba za prodajo 
T: +386 2 450 28 23 
F: +386 2 462 20 52 
E: prodaja@farmadent.si
 
Služba za poslovno analitiko in informatiko 
T: +386 2 450 28 69 
F:+ 386 2 462 20 52 
E: informatika@farmadent.si

Skladišče in logistika
T: +386 2 450 28 57 
F: +386 2 450 28 54
E: transport@farmadent.si
 
Služba za kakovost 
T: +386 2 450 28 51 
F: +386 2 462 20 52 
E: kakovost@farmadent.si

Služba za pravne zadeve, kadre in skladnost poslovanja 
T: +386 2 450 28 45 
F: +386 2 462 20 52 
E: zaposlitev@farmadent.si
 
Služba za finance in računovodstvo 
T: +386 2 450 28 
F:+ +386 2 450 28 37 
E: finance@farmadent.si
 
Reklamacije
T: +386 2 450 28 27 
F: +386 2 462 20 52 
E: reklamacije@farmadent.si
 
 
2015 Farmadent. Vse pravice pridržane.