Politika kakovosti

Visoko kakovostne storitve temeljijo na našem strokovnem znanju, usposobljenih in motiviranih zaposlenih, dolgoletnih izkušnjah, poznavanju slovenskega trga ter velikih prostorskih in tehnoloških zmogljivostih našega logističnega centra. 

Osnovna veletrgovska dejavnost v Farmadentu temelji na načelih veljavne evropske dobre distribucijske prakse in zakonodajnih zahtev. Odkar imamo vpeljan sodobni skladiščni sistem, v okviru distribucije zagotavljamo sledljivost serij zdravil in drugih serijsko vodenih izdelkov.

Z upoštevanjem zahtev dobre distribucijske prakse, dobre proizvodne prakse in dobre klinične prakse, zagotavljamo pogoje, da našim kupcem in končnim uporabnikom predamo ustrezna, kakovostna, varna in učinkovita zdravila in ostale izdelke. V pomoč so nam: dober sistem usposabljanja zaposlenih in učinkovito izvajanje sistema obvladovanja sprememb, izvajanje ocenjevanja tveganja procesov glede kakovosti izdelkov, izvajanje notranjih presoj in stalno spremljanje učinkovitosti izvajanja procesov. 


Delo v skladu s standardom ISO 9001 je vzpostavljeno že dolga leta in se nadgrajuje v skladu z novimi različicami standarda.

S postavljenim sistemom zagotavljanja kakovosti v podjetju zagotavljamo, da je kakovost poslovanja na najvišjem nivoju.


FARMADENT d.o.o. 
Minařikova ulica 6 
SI- 2000 Maribor
+386 2 450 28 11
+386 2 450 28 89
info@farmadent.si
PE Novo mesto 
Foersterjeva 10 
SI - 8000 Novo mesto
 
Jelka Kolmanič 
direktorica
T: +386 2 450 28 11 
F: +386 2 462 20 52 
 
 
Služba za nabavo 
T: +386 2 450 28 44 
F: +386 2 462 20 52 
E: nabava@farmadent.si

Služba za prodajo 
T: +386 2 450 28 23 
F: +386 2 462 20 52 
E: prodaja@farmadent.si
 
Služba za poslovno analitiko in informatiko 
T: +386 2 450 28 69 
F:+ 386 2 462 20 52 
E: informatika@farmadent.si

Skladišče in logistika
T: +386 2 450 28 57 
F: +386 2 450 28 54
E: transport@farmadent.si
 
Služba za kakovost 
T: +386 2 450 28 51 
F: +386 2 462 20 52 
E: kakovost@farmadent.si

Služba za pravne zadeve, kadre in skladnost poslovanja 
T: +386 2 450 28 45 
F: +386 2 462 20 52 
E: zaposlitev@farmadent.si
 
Služba za finance in računovodstvo 
T: +386 2 450 28 
F:+ +386 2 450 28 37 
E: finance@farmadent.si
 
Reklamacije
T: +386 2 450 28 27 
F: +386 2 462 20 52 
E: reklamacije@farmadent.si
 
 
2015 Farmadent. Vse pravice pridržane.