Aktualno

DELOVNO MESTO: VODJA SLUŽBE ZA PRAVNE ZADEVE, KADRE IN SKLADNOST POSLOVANJA
OPIS DEL IN NALOG:
 • vodenje, organiziranje in planiranje dela v službi, 
 • skrb za zagotavljanje pravne skladnosti poslovanja,
 • svetovanje upravi s področja korporativnega upravljanja, gospodarskega prava, delovnega prava ter ostalih področij,
 • spremljanje zakonodaje s področja dela,
 • priprava pogodb, internih aktov in ostale dokumentacije s področja dela,
 • oblikovanje in uresničevanje kadrovske strategije v skladu s cilji družbe,
 • planiranje ciljev in nalog na pravnem in kadrovskem področju ter področju notranje organiziranosti družbe,
 • priprava podlag za sklepanje delovnih razmerij, za planiranje in razvoj kadrov: priprava sklepov, pogodb o zaposlitvi in drugih aktov iz naslova delovnega razmerja,
 • priprava podlag za obračun plač,
 • skrbništvo nad aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
 • skrbništvo nad akti s kadrovskega, izobraževalnega in plačnega področja ter drugimi sorodnimi internimi akti,
 • vodenje vseh kadrovskih postopkov in evidenc ter izvajanje kadrovske politike za zaposlene,
 • organizacija izobraževanja v družbi in zunanjih institucijah doma in v tujini,
 • izdelava analiz s pravnega in kadrovskega ter izobraževalnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi planov in izdelavi poslovnih, pravnih in kadrovskih poročil, 
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 • upravljanje procesa za varovanje zdravja in varstva pri delu: skrb za evidence s preventivnimi in obdobnimi zdravstvenimi pregledi ter spremljanje in izvajanje ocene tveganja delovnih mest,
 • spremljanje predpisov: notranje informiranje o sprejetih predpisih za opravljanje dejavnosti,
 • organizacija in koordinacija stikov s poslovnimi partnerji za vodstvo družbe,
 • administrativno urejanje poslovne dokumentacije in skrb za arhiv družbe
 • druge naloge po navodilu direktorja družbe.
 
ZAHTEVANA IZOBRAZBA: bolonjski magisterij ali univerzitetna izobrazba pravne ali druge ustrezne smeri
OBVEZNA ZNANJA: znanje slovenskega jezika, znanje tujega jezik (angl.), dobra  računalniška znanja: excel, word,
Zahtevane delovne izkušnje: 5 let delovnih izkušenj
Delovno razmerje se sklepa za:  nedoločen čas, polni delovni čas, poskusna doba 3 mesece
Rok za prijavo je do: 15.8.2018
Ponudbe posredujte na e-naslov:  marija.drevensek@farmadent.si 
FARMADENT d.o.o. 
Minařikova ulica 6 
SI- 2000 Maribor
+386 2 450 28 11
+386 2 450 28 89
info@farmadent.si
PE Novo mesto 
Foersterjeva 10 
SI - 8000 Novo mesto
T: +386 7 337 67 60
F: +386 7 337 67 61
infonm@farmadent.si
Barbara Kovačec 
reklamacije
T: +386 2 450 28 27 
F: +386 2 450 28 89 
E: reklamacije@farmadent.si
Venčeslav Toplak 
vodja službe za finance in računovodstvo 
T: +386 2 450 28 50 
F: +386 2 450 28 37 
E: slavko.toplak@farmadent.si
Brigita Korpar 
vodja službe za prodajo 
T: +386 2 450 28 23 
F: +386 2 450 28 23 
E: brigita.korpar@farmadent.si
Helena Kurtin 
vodja službe za nabavo 
T: +386 2 450 28 21 
F: +386 2 450 28 89 
E: helena.kurtin@farmadent.si
Robert Marolt 
odgovorna oseba za kakovost 
T: +386 2 450 28 51 
F: +386 2 450 20 52 
E: robert.marolt@farmadent.si
Marko Vučkovič 
vodja službe za poslovno informatiko in analitiko 
T: +386 2 450 28 70 
F:+ 386 2 450 28 89 
E: marko.vuckovic@farmadent.si
Drago Fujs 
vodja skladišča 
T: +386 2 450 28 57 
F: +386 2 450 28 54 
E: drago.fujs@farmadent.si
 
2015 Farmadent. Vse pravice pridržane.