Vizitka

Osebna izkaznica podjetja

Naziv družbe:

FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.

Skrajšan naziv družbe:

FARMADENT, d.o.o.

Sedež družbe:

MINAŘIKOVA ULICA 6, 2000 MARIBOR, SLOVENIJA

Identifikacijska številka za DDV:

SI 82476764

Matična številka:

1461940000

Direktor:

Dr. Jerneja Kastelic

Družbeniki:
 

Mestna občina Maribor
Občina Starše
Občina Duplek
Občina Hoče - Slivnica
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Rače - Fram

Organizacijska oblika :

družba z omejeno odgovornostjo

Osnovni kapital:

5.728.146,00 EUR

Šifra dejavnosti:

46.460 – Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter z
medicinskimi potrebščinami in materiali

TRR:

SI56 0451 5000 0315 273 (Nova KBM d.d.)
SI56 1910 0001 0142 180 (DBS d.d.)

Kontakt:

02 450 28 11 (centrala)

Faks:

02 462 20 52

Elektronski naslov:

info@farmadent.si


Družba je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 11074500 pri Okrožnem

Sodišču v Mariboru, pod štev. sklepa SRG 200600323.

FARMADENT d.o.o. 
Minařikova ulica 6 
SI- 2000 Maribor
+386 2 450 28 11
+386 2 450 28 89
info@farmadent.si
PE Novo mesto 
Foersterjeva 10 
SI - 8000 Novo mesto
 
Jelka Kolmanič 
direktorica
T: +386 2 450 28 11 
F: +386 2 462 20 52 
 
 
Služba za nabavo 
T: +386 2 450 28 44 
F: +386 2 462 20 52 
E: nabava@farmadent.si

Služba za prodajo 
T: +386 2 450 28 23 
F: +386 2 462 20 52 
E: prodaja@farmadent.si
 
Služba za poslovno analitiko in informatiko 
T: +386 2 450 28 69 
F:+ 386 2 462 20 52 
E: informatika@farmadent.si

Skladišče in logistika
T: +386 2 450 28 57 
F: +386 2 450 28 54
E: transport@farmadent.si
 
Služba za kakovost 
T: +386 2 450 28 51 
F: +386 2 462 20 52 
E: kakovost@farmadent.si

Služba za pravne zadeve, kadre in skladnost poslovanja 
T: +386 2 450 28 45 
F: +386 2 462 20 52 
E: zaposlitev@farmadent.si
 
Služba za finance in računovodstvo 
T: +386 2 450 28 
F:+ +386 2 450 28 37 
E: finance@farmadent.si
 
Reklamacije
T: +386 2 450 28 27 
F: +386 2 462 20 52 
E: reklamacije@farmadent.si
 
 
2015 Farmadent. Vse pravice pridržane.