Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Naše poslanstvo je strokovna, stroškovno učinkovita, nemotena in do naročnika prijazna distribucija zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov splošne rabe na celotnem slovenskem trgu.

Vsakodnevno skrbimo za zanesljivo, varno, pravočasno in celovito oskrbo lekarn, bolnišnic in zdravstvenih ustanov ter drugih partnerjev z zdravili, medicinskimi pripomočki ter drugimi izdelki in storitvami.

Vizija

Dolgoročno ohraniti status enega izmed vodilnih dobaviteljev zdravil na slovenskem trgu.

Vrednote

Pri našem delu nas vodita skrb za kakovost na vseh nivojih poslovanja ter zavezanost najvišjim strokovnim in etičnim standardom.

Verjamemo v zaupanje, sodelovanje in partnerstvo na dolgi rok. S timskim pristopom krepimo naše znanje, sposobnosti in izkušnje.

Družbena odgovornost za nas ni zgolj fraza, zato smo ponosni na našo skrb za okolje, zaposlene, lokalno skupnost ter podporo strokovni javnosti.

FARMADENT d.o.o. 
Minařikova ulica 6 
SI- 2000 Maribor
+386 2 450 28 11
+386 2 450 28 89
info@farmadent.si
PE Novo mesto 
Foersterjeva 10 
SI - 8000 Novo mesto
 
Jelka Kolmanič 
direktorica
T: +386 2 450 28 11 
F: +386 2 462 20 52 
 
 
Služba za nabavo 
T: +386 2 450 28 44 
F: +386 2 462 20 52 
E: nabava@farmadent.si

Služba za prodajo 
T: +386 2 450 28 23 
F: +386 2 462 20 52 
E: prodaja@farmadent.si
 
Služba za poslovno analitiko in informatiko 
T: +386 2 450 28 69 
F:+ 386 2 462 20 52 
E: informatika@farmadent.si

Skladišče in logistika
T: +386 2 450 28 57 
F: +386 2 450 28 54
E: transport@farmadent.si
 
Služba za kakovost 
T: +386 2 450 28 51 
F: +386 2 462 20 52 
E: kakovost@farmadent.si

Služba za pravne zadeve, kadre in skladnost poslovanja 
T: +386 2 450 28 45 
F: +386 2 462 20 52 
E: zaposlitev@farmadent.si
 
Služba za finance in računovodstvo 
T: +386 2 450 28 
F:+ +386 2 450 28 37 
E: finance@farmadent.si
 
Reklamacije
T: +386 2 450 28 27 
F: +386 2 462 20 52 
E: reklamacije@farmadent.si
 
 
2015 Farmadent. Vse pravice pridržane.