Informacije javnega značaja

Dne 17. 4. 2014 je pričela veljati novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C, Ur. l. RS št. 23/14), ki je razširila krog zavezancev na gospodarske družbe in druge pravne osebe pod prevladujočim vplivom države, občin ali drugih oseb javnega prava. Na podlagi navedenih sprememb je postala zavezanka za posredovanje informacij javnega značaja tudi družba Farmadent d.o.o..
 
Oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja je ga. Marija Drevenšek. Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na ijz@farmadent.si oziroma na naslov Farmadent d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor s pripisom “Zahteva za dostop do informacij javnega značaja”.
 
Posredovana zahteva mora vsebovati:
  • podatke o prosilcu (osebno ime oz. naziv in naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca),
  • informacijo, s katero se želi prosilec seznaniti,
  • način seznanitve.
 
V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:
  • informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti,
  • na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa),
  • za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti (pridobitni oziroma nepridobitni namen).
 
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se prosilcu zaračunajo materialni stroški.

Priloge:

Informacije javnega značaja na podlagi 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ - svetovalne avtorske in druge intelektualne storitve
Informacije javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10.a člena ZDIJZ (za leto 2018)
Informacije javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10.a člena ZDIJZ (za leto 2019)
Informacije javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10.a člena ZDIJZ (za leto 2020)
Informacije javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10.a člena ZDIJZ (za leto 2021)
Informacije javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10.a člena ZDIJZ (za leto 2022)
Informacije javnega značaja na podlagi 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ - donacije, sponzorstva

Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce in
zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo s podjetjem Farmadent d.o.o. (v
nadaljevanju: podjetje) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov
glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naše podjetje.


Politika varstva osebnih podatkov
FARMADENT d.o.o. 
Minařikova ulica 6 
SI- 2000 Maribor
+386 2 450 28 11
+386 2 450 28 89
info@farmadent.si
PE Novo mesto 
Foersterjeva 10 
SI - 8000 Novo mesto
T: +386 7 337 67 60
F: +386 7 337 67 61
infonm@farmadent.si
Jurij Pivka 
direktor
T: +386 2 450 28 44 
F: +386 2 462 20 52 
 
Jurij Pivka 
vodja službe nabavo 
T: +386 2 450 28 44 
F: +386 2 462 20 52 
E: jurij.pivka@farmadent.si
Gina Jarc Škarica
vodja službe za prodajo 
T: +386 2 450 28 23 
F: +386 2 462 20 52 
E: gina.jarc@farmadent.si
Matej Vodošek 
vodja službe za poslovno analitiko in informatiko 
T: +386 2 450 28 69 
F:+ 386 2 462 20 52 
E: matej.vodosek@farmadent.si
Mihael Fras 
vodja skladišča 
T: +386 2 450 28 57 
F: +386 2 450 28 54
E: mihael.fras@farmadent.si
Robert Marolt 
odgovorna oseba za kakovost 
T: +386 2 450 28 51 
F: +386 2 462 20 52 
E: robert.marolt@farmadent.si
Lili Kobal 
Vodja službe za pravne zadeve, kadre in skladnost poslovanja 
T: +386 2 450 28 45 
F: +386 2 462 20 52 
E: lili.kobal@farmadent.si
Venčeslav Toplak 
vodja službe za finance in računovodstvo 
T: +386 2 450 28 
F:+ +386 2 450 28 37 
E: slavko.toplak@farmadent.si
Tina Potrč 
reklamacije
T: +386 2 450 28 27 
F: +386 2 462 20 52 
E: reklamacije@farmadent.si
 
 
2015 Farmadent. Vse pravice pridržane.